SOKOLOVSKO
Umění, památky a umělci do roku 1945

Po několika letech práce autorů Vladimíra Prokopa a Lukáše Smoly se k Vám dostává ojedinělá publikace. Knihu vydává tiskárna AZUS ve spolupráci s Národním památkovým ústavem.

Kniha prezentuje kulturní hodnoty Sokolovska a poukazuje na kulturní bohatství, které zůstalo zachováno i přes negativní dopady 2. světové války a následujících událostí. Naleznete v ní sakrální stavby a jejich interiéry, židovské památky, významné sochy, mariánské a trojiční sloupy, kamenné kříže, tvrze, hrady, zámky a panská sídla. Uvidíte také přehled významných výtvarných umělců Sokolovska a jejich děl.

Koupit si knihu

Informace o publikaci

Zajímavosti
V publikaci je reprodukováno přes 4 580 obrazových příloh, z toho určité množství pochází ze soukromých sbírek vytvářených celá desetiletí. V každém ohledu se jedná o vůbec první zpracování umění a památek Sokolovska.
Obsah knihy
Koncepce publikace koresponduje s administrativním členěním obcí současného okresu Sokolov. Kapitoly knihy jsou tak rozděleny do 38 lokalit s jejich okolím. Dále jsou v rozsáhlé kapitole představeni umělci Sokolovska.
Prodejní místa
Knihu je možné objednat na těchto internetových stránkách online. Zakoupit ji také můžete v sídle společnosti Azus ve Svatavě (U Přádelny 88, Svatava) nebo v infocentru města Sokolov.

Prohlédnout si ukázky z knihy

Prolistujte si následující ukázky z knihy a nahlédněte do některých z téměř 900 stránek.

První ukázka

Kamenice, Rudolec, Smrkovec, Tisová, Týmov, Žitná, Citice, Dasnice, Dolní Rychnov, Horní Rychnov, Horní Slavkov, Chlum Svaté Máří, Smolnice, Stará Chodovská, Nová Chodovská, Jindřichovice, Hřebeny, Kraslice, Černá, Čirá, Hraničná, Kostelní, Krásná, Liboc, Mlýnská, Počátky, Sněžná, Krásno, Kynšperk nad Ohří, Chotíkov, Libava, Libavské Údolí, Kolová

Druhá ukázka

Loket, Dvory, Nová Ves, Louka, Nové Sedlo, Chranišov, Oloví, Hory, Přebuz, Chaloupky, Rolava, Rotava, Rovná, Bystřina, Čistá, Vranov, Sokolov, Hrušková, Novina, Vítkov, Staré Sedlo, Stříbrná, Svatava, Šabina, Těšovice, Vřesová

Mám zájem objednat knihu online Koupit si knihu

O autorech knihy

Mgr. Vladimír Prokop

Středoškolský učitel. Vystudoval Gymnázium v Sokolově (1975–1979), Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, aprobaci český jazyk, výtvarná výchova a dějiny umění (1979–1984). Od roku 1990 učí na Gymnáziu v Sokolově.

Prokop se zabýval především tvorbou českých ilustrátorů dobrodružné literatury. Dlouhodobě zpracovával dílo malíře pravěkých rekonstrukcí a ilustrátora Zdeňka Buriana. Je autorem několika jeho monografií, například Zdeněk Burian a paleontologie (1990) nebo Ilustrátor Zdeněk Burian (1995), roku 2005 byl kurátorem Burianovy reprezentativní výstavy v Jízdárně Pražského hradu; v souvislosti s ní byla vydána objemná monografie Zdeněk Burian (2005). Dalším významným ilustrátorům jsou věnovány monografie Gustav Krum (2009) a Jaromír Vraštil (2012).

Je rovněž autorem cyklu šesti titulů středoškolských skript z oblasti humanitních oborů, například Kapitoly z dějin výtvarného umění (1993). Paralelně se věnuje systematickému studiu regionálních památek a uměleckým osobnostem – sestavil Biografický lexikon sokolovského regionu (2009, spolu s Lukášem Smolou), sudetoněmeckému malíři a sochaři je věnována monografie Franz Gruss, opomenutý umělec Kraslicka (2011). S Lukášem Smolou z Národního památkového ústavu založil roku 2011 regionální edici Memoria.


Bc. Lukáš SMOLA

Smola je představitelem mladší generace regionalistů. Absolvoval Gymnázium v Sokolově (1997), v letech 1997–2001 studoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a mezi lety 2002–2007 bakalářský obor kulturní dějiny na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice. Již během studií začal pracovat ve Výzkumném centru pro dějiny vědy v Praze (2003–2004) a v roce 2007 jej dlouhodobý zájem o památky regionu přivedl do loketského pracoviště Národního památkového ústavu.

Smola se specializuje na dějiny podnikání, bibliografii a osobnosti regionu a na dějiny a osobnosti uhelného hornictví. Právě jim byl věnován cyklus ve Zpravodaji Sokolovské uhelné, a.s. (1999–2000), redakčně spolupracuje s několika nakladateli. Sestavil Biografický lexikon sokolovského regionu (2009, spolu s Vladimírem Prokopem), roku 2011 založil regionální edici Memoria. Posledním titulem je publikace Zapomenuté tváře (2013, spolu s Vladimírem Prokopem a Evou Smilkovou), která se věnuje historii městského muzea v Lokti a portrétům v jeho sbírkách.

Další spoluautoři knihy

Mgr. Vladimír PROKOP st.

(9. 4. 1936 Rožkovany u Sabinova – 26. 10. 2002 Sokolov)
Vladimír Prokop je v této knize autorem četných kreseb perem a tuší, mnohdy lavírovaných.

Karel ŠRÁMEK

(1. 10. 1900 Plzeň – 18. 6. 1957 Luby)
V publikaci se setkáme s četnými podmanivými akvarely tohoto výtvarníka.

Ing. arch. Bohumír PROKOP

(16. 1. 1960 Městec Králové)
Do knihy vytvořil přibližně padesát kreseb tužkou a několik akvarelů. Všechny práce vznikly na podkladě fotografické nebo technické dokumentace, popřípadě se jedná o rekonstrukce konzultované s archeology nebo historiky umění.

Nakladatelství a kontakt

AZUS Březová, s.r.o., U Přádelny 88, 357 03 Svatava
+420 352 605 508 | info@azus.cz | www.azus.cz